Multimi

1 Notiunea de multimeIn acest subcapitol definim notiunea de multime , elementele unei multimi si notatia ei .

2 Definirea unei multimiIn acest subcapitol prezentam modurile de definire ale unei multimi .

3 Clasificarea multimilorIn acest subcapitol prezentam modul de clasificare al multimilor din punctul de vedere al numarului elementelor lor .

4 Relatii intre elemente si multimiIn acest subcapitol prezentam relatiile dintre elemente si multimi .

5 Relatii intre multimiIn acest subcapitol prezentam relatiile care exista intre submultimi .

6 Multimea partilor unei multimiIn acest subcapitol tratam notiunea de multime a partilor unei multimi .

7 Operatii cu multimiIn acest subcapitol studiem operatii cu multimi si proprietatile lor .