Logaritmi . Functia logaritmica . Ecuatii logaritmice

In acest capitol studiem tot ce este legat de logaritmul unui numar real pozitiv si functia logaritmica .

1. Logaritmul unui numar pozitivIn acest subcapitol studiem notiunea de logaritm al unui numar real pozitiv .

2 Proprietatile logaritmilorIn acest subcapitol studiem proprietatile logaritmilor .

3 Logaritmarea unei expresiiIn acest subcapitol studiem operatia de logaritmare a unei expresii .

4 Functia logaritmica . ProprietatiIn acest subcapitol tratam functia logaritmica si proprietatile functiei logaritmice .

5 Graficul functiei logaritmiceIn acest subcapitol studiem graficul functiei logaritmice .

6 Ecuatii si inecuatii logaritmiceIn acest subcapitol studiem ecuatiile si inecuatiile logaritmice : definitii , tipuri de ecuatii si inecuatii logaritmice , metode de rezolvare .