Geometrie in spatiu

Relatii intre puncte , drepte , planeIn acest capitol al geometriei in spatiu studiem : 1 Dreapta in plan-spatiu ; 2 Definitie plan ; 3 Determinarea planului ; 4 Pozitiile relative ale dreptelor in spatiu ; 5 Pozitiile relative ale unei drepte fata de un plan ; 6 Pozitiile relative a doua plane ; 7 Pozitiile relative a trei plane ; 8 Teoreme de paralelism in spatiu ; 9 Teorema lui Thales in spatiu ; 10 Masura unghiului a doua drepte in spatiu .

Perpendicularitate in spatiuIn acest capitol prezentam perpendicularitatea in spatiu . Avem subcapitolele : 1 Recapitulare - perpendicularitate ; 2 Dreapta perpendiculara pe un plan ; 3 Unghiul unei drepte cu un plan ; 4 Proiectii ortogonale pe un plan ; 5 Teorema celor trei perpendiculare ; 6 Reciproce ale teoremei celor trei perpendiculare ; 7 Unghi diedru ; 8 Masura unghiului a doua plane ; 9 Plane perpendiculare .

Corpuri geometrice . PoliedreIn acest capitol prezentam si studiem principalele corpuri geometrice , poliedre , si anume : 1 Prisma : Prisma dreapta ; Prisma regulata ; Paralelipipedul dreptunghic ; Elementele calculabile ale prismei : aria prismei , volumul prismei , diagonala prismei ; Sectiunea diagonala a prismei si sectiuni paralele cu bazele in prisma . 2 Piramida : Piramida regulata ; Tipuri de piramide ; Elementele calculabile ale piramidei : aria piramidei , volumul piramidei ; Tetraedrul . 3 Trunchiul de piramida : Tipuri de trunchiuri de piramida ; Elementele calculabile ale trunchiului de piramida : aria si volumul trunchiului de piramida . 4 Cilindrul : Definitia cilindrului ; Aria cilindrului ; Volumul cilindrului ; Elementele cilindrului . 5 Conul : Definitia conului ; Elementele conului ; Aria conului ; Volumul conului . 6 Trunchiul de con : Definitia trunchiului de con ; Elementele trunchiului de con ; Aria trunchiului de con ; Volumul trunchiului de con . 7 Sfera : definitia sferei ; Elementele sferei ; Aria sferei ; Volumul sferei .