Te afli la: Home / Liceu / Algebra

Algebra

Multimea numerelor realeIn acest capitol studiem multimea numerelor reale si anume :1 Multimi de numere ; 2 Ordonarea numerelor reale pe axa ; 3 Intervale de numere reale ; 4 Valoarea absoluta sau modulul unui numar real si proprietatile modulului ; 5 Operatii cu numere reale , proprietatile operatiilor cu numere reale , ordinea efectuarii operatiilor cu numere reale ; 6 Puteri ale numerelor reale ; 7 Identitati ; 8 Inegalitati ; 9 Radicali , operatii cu radicali si proprietatile radicalilor ; 10 Baze de numeratie ; 11 Rapoarte ; 12 Proportii ; 13 Sir de rapoarte ; 14 Marimi direct proprotionale si marimi invers proportionale ; 15 Procente 16 Partea intreaga a unui numar real si partea fractionara a unui numar real .

Functia exponentiala . Ecuatii exponentiale . Inecuatii exponentialeIn acest capitol recapitulam notiunea de putere cu exponent natural si intreg , puteri cu exponent rational si studiem : functia exponentiala , proprietatile functiei exponentiala ,graficul functiei exponentiala , proprietatile graficului functiei exponentiala , ecuatii exponentiale , tipuri de ecuatii exponentiale , modul de rezolvare a ecuatiilor exponentiale , inecuatii exponentiale , tipuri de inecuatii exponentiale si modul de rezolvare a inecuatiilor exponentiale precum si exemple rezolvate de ecuatii si inecuatii exponentiale .

EcuatiiIn acest capitol definim si prezentam notiunea de ecuatie . Capitolul cuprinde : 1 Ecuatii cu o necunoscuta : 1.1 Ecuatii - notiuni introductive ; 1.2 Ecuatii echivalente . 2 Ecuatia de gradul intai : 2.1 Ecuatia de gradul intai ; 2.2 Semnul functiei de gradul intai . 3 Ecuatia de gradul 2 cu coeficienti reali . 4 Ecuatia de de gradul al treilea . 5 Ecuatia de gradul al patrulea . 6 Ecuatii cu modul . 7 Ecuatii irationale . 8 Ecuatii reciproce . 9 Ecuatii bipatrate . 10 Ecuatii binome . 11 Ecuatii trinome . 12 Ecuatii exponentiale . 13 Ecuatii logaritmice . Aceasta sectiune contine tipuri de ecuatii propuse si rezolvate .

FunctiiIn acest capitol al functiilor definim , prezentam si studiem notiunea de functie - definitie , caracteristici , proprietati si tipuri de functii .

ProgresiiIn acest capitol definim si prezentam notiunea de : 1 Siruri numerice si modurile de definire a unui sir numeric ; 2 Progresii aritmetice ; 3 Progresii geometrice . Capitolul cuprinde exercitii propuse si rezolvate cu siruri ai caror termeni sunt in progresie aritmetica si progresie geometrica , teoria aferenta , formule de calcul si proprietati ale progresiilor .

Elemente de combinatorica . Binomul lui NewtonIn acest capitol definim si prezentam notiunile : 1 Multime ordonata sau combinatii ; 2 Permutari ; 3 Aranjamente ; 4 Combinari ; 5 Triunghiul lui Pascal ; 6 Binomul lui Newton . 7 Aplicatii .